Innowacja

W związku z dynamicznym rozwojem Zarząd firmy TIS w 2018 roku podjął decyzje o budowie zakładu produkcyjnego w Pilźnie, do wytwarzania drutów litych do spawania metodą MIG/MAG w oparciu o współczesne urządzenia i linie produkcyjne oraz innowacyjne rozwiązania technologiczne. Do realizacji wytyczonych planów rozwojowych, firma powołała interdyscyplinarny zespół roboczy, który rozpoczął swoją pracę od wnikliwej analizy stanu techniki oraz obecnie stosowanych technologii produkcji litych drutów spawalniczych. Zebrana wiedza, w tym dogłębna analiza opatentowanych rozwiązań krajowych i zagranicznych, pozwoliła uszczegółowić plan działań oraz wskazać te zagadnienia, które mogły dostarczyć istotne informacje techniczne. W następstwie przeprowadzonych działań opracowano innowacyjną technologię wytwarzania litych drutów spawalniczych w oparciu o wygenerowane autorskie rozwiązania konstrukcyjno-technologiczne. Opracowana przez interdyscyplinarny zespół pracowników technologia produkcji drutów ma postać prawa własności przemysłowej, a jej podstawą jest zgłoszenie o udzielenie patentu na wynalazek pt. „Sposób wytwarzania litych drutów spawalniczych”.

Innowacyjne rozwiązania w linii do produkcji drutów spawalniczych zostały zastosowane m.in. na poziomie

- oczyszczania walcówki ze zgorzeliny
- zwijania przeciągniętego drutu w specjalnych koszach (no twist)

- smarowania drutu poprzez zastosowanie nowatorskiego pojemnika

- regulacji  prędkości ciągnienia

- nietradycyjny proces ciągnienia końcowego

Realizacja innowacyjnych rozwiązań firmy TIS w zakupionych urządzeniach i liniach do wytwarzania litych drutów spawalniczych umożliwiły uruchomienie w Pilźnie produkcji własnych drutów do spawania metodą MAG oraz zapewnienie dostaw na rynek krajowy i zagraniczny wyrobów o ulepszonych własnościach spawalniczych i użytkowych, które spełniają wysokie wymagania klientów.