Oferta

Nazwa produktu

T58 TYSWELD – DRUT DO NAPAWANIA

T58 TYSWELD – DRUT DO NAPAWANIA

EN ISO 14700-A: T Fe 2

DIN 8555: MF 6-GF-60GP

Drut rdzeniowy do napawnia elementów narażonych na bardzo duży udar i średnie ścieranie (np. łopaty mieszalników i statków, młoty i szczęki do kruszenia, zęby czerpaków i chwytaków koparek). Napoina jest odporna na zniekształcenia i udar, ponieważ jest twarda, bez pęknięć i porów. Może być obrabiana tylko przez szlifowanie. Temperatura podczas napawania nie powinna przekraczać 200 C. Twardość napoiny zależy od warunków spawania, ilość warstw i składu chemicznego materiału rodzimego (po spawaniu 54-58 HRC).

Materiał spawany  

Stale, odlewy stalowe

Gaz ochronny (EN ISO 14175)

M21, C1

Prąd spawania

=(+)

Dopuszczenia

CE


Pozycja spawania

Produkt Nr katalogowy Średnica Szpula(kg) Strona w katalogu
T58 T58.010 1,2 15 13