Oferta

Nazwa produktu

TCU3M TYSWELD – DRUT DO LUTOSPAWANIA CuSi3

TYSWELD drut do lutospawania TCU3M

EN ISO 24373: S Cu 6560
DIN 1733. SG – CuSi3Mn1
AWS A 5.7: ERCuSi – A

Drut do spawania miedzi krzemowej i podobnych stopów miedzi. Może też być używany do napawania stali ferrytyczno-perlitycznych oraz lutospawania cienkich blach ocynkowanych w przemyśle motoryzacyjnym.

Materiał spawany  

2.0090, 2.0230, 2.0241, 2.0265,
2.0360 itp..

Gaz ochronny (EN ISO 14175)

l1 – l3 do miedzi, M13 do blach
ocynkowanych

Prąd spawania

=(+)

Dopuszczenia

CE


Pozycja spawania

Produkt Nr katalogowy Średnica Szpula(kg) Strona w katalogu
TCU3M TCU3M.054 0,8 1 26
TCU3M TCU3M.055 0,8 5 26
TCU3M TCU3M.057 1,0 5 26
TCU3M TCU3M.303 1,2 5 26
TCU3M TCU3M.056 0,8 15 26
TCU3M TCU3M.058 1,0 15 26
TCU3M TCU3M.059 1,2 15 26