We wszystkich działaniach staramy się być odpowiedzialnym partnerem dla naszych Klientów, Pracowników i lokalnej społeczności. Już na etapie planowania uruchomienia produkcji drutów spawalniczych, świadomi ponoszenia współodpowiedzialności za planetę wyznaczyliśmy główne cele, które pozwoliły w maksymalny sposób ograniczyć negatywny wpływ na środowisko. Z dumą możemy szczycić się maksymalnie ograniczoną ilością wytwarzanych zanieczyszczeń i odpadów, dzięki
- innowacyjnym rozwiązaniom technologicznym,
- bardziej wydajnym procesom produkcyjnym,
- nieustannemu rozwojowi i ciągłemu doskonaleniu Systemu Zarządzania,
- współpracą z ekspertami,
- budowaniu świadomości i poczucia odpowiedzialności za przyszłe pokolenia wśród Pracowników.
Tylko działając razem jesteśmy w stanie efektownie gospodarować zasobami wspierając pionierskość oraz wybierając odpowiedzialnych i świadomych odbiorców.

Nie znaleziono galerii.