Oferta

Tysweld.pl

E16 TYSWELD – elektordy Inox 316L

E16 TYSWELD – elektrody Inox 316L

EN 1600: E 19 12 3 L R 1 1
DIN 8556 E19 12 LR 26
AWS A 5.4: E316L – 16

Elektroda do spawania stali nierdzewnych. Wykazuje dużą odporność na działanie chloru, soli morskiej i wody, wysoka plastyczność spoiwa. Charakteryzuje się doskonałą spawalnością, gładkim licem spoiny i dużą odpornością na pękanie na gorąco. Przeznaczona do spawania cienkościennych elementów we wszystkich pozycjach.

Otulina rutylowa
Suszenie 350°C/2h
Prąd spawania ~=(+)
Napięcie łuku 50V
Dopuszczenia CE

Pozycja spawania:
Tysweld.pl

Produkt Średnica Opakowanie Nr katalogowy
E16 2,0mm 2kg E16.117
E16 2,5mm 2kg E16.118
E16 3,25mm 2kg E16.119
E16 4,0mm 2kg E16.105