Tysweld.pl

 

Informujemy, iż firma TIS Tomasz Anioł realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek
pt. „Innowacyjna szpula do nawijania drutów spawalniczych”
Celem głównym projektu jest poszerzenie asortymentu firmy TIS TOMASZ ANIOŁ o innowacyjną szpulę do nawijania drutu spawalniczego do 31.03.2022 roku.

Wartość projektu: 4 920 000.00 PLN
Wartość dofinasowania: 2 800 000.00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 70.00%


Tysweld.pl

 

Informujemy, iż firma TIS Tomasz Anioł realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek
pt. „Innowacyjna szpula do nawijania drutów spawalniczych”
Celem głównym projektu jest poszerzenie asortymentu firmy TIS TOMASZ ANIOŁ o innowacyjną szpulę do nawijania drutu spawalniczego do 31.03.2022 roku.

Wartość projektu: 4 920 000.00 PLN
Wartość dofinasowania: 2 800 000.00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 70.00%


Tysweld.pl

 

Informujemy, iż firma TIS Tomasz Anioł realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek
pt. „Innowacyjna szpula do nawijania drutów spawalniczych”
Celem głównym projektu jest poszerzenie asortymentu firmy TIS TOMASZ ANIOŁ o innowacyjną szpulę do nawijania drutu spawalniczego do 31.03.2022 roku.

Wartość projektu: 4 920 000.00 PLN
Wartość dofinasowania: 2 800 000.00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 70.00%