Innowacja

Tysweld.pl

TYSWELD opracował innowacyjną metodę doczyszczania walcówki za pomocą strumienia wody pod wysokim ciśnieniem. To wspomaga tradycyjne szczotkowanie drutu z zendry i tlenków ciężkich – zapewnia doskonałą czystość stali przed ciągnieniem wstępnym, a w trakcie procesu redukuje zendrę w 99,9% i eliminuje zapylenie otoczenia.

Opatentowana technologia obejmuje także proces ciągnienia drutu na sucho do średnicy przedgotowej (zamiast stosowania emulsji), ponowne użycie wody pod wysokim ciśnieniem, dotrawianie chemiczne i kalibrowanie po miedziowaniu. Procesy gwarantują doskonałą przyczepność i odporność na łuszczenie się powłoki miedzianej, a to redukuje zagrożenie zapychania zanieczyszczeniami wkładu w uchwycie spawalniczym. Jest to szczególnie ważne na stanowiskach zrobotyzowanych.

 

 

 

OCZYSZCZONY DRUT TO TRWAŁA POWŁOKA MIEDZIOWA
- NIE ŁUSZCZY SIĘ, NIE ZAPYCHA PODAJNIKA ANI WKŁADU
UCHWYTU SPAWALNICZEGO

TYSWELD jest autorem metody zwijania drutu bez nawijania na bęben podczas ciągnienia wstępnego. Drut układa się swobodnie w specjalnych koszach, co zmniejsza naprężenia własne w litym drucie i skręcenia, a to z kolei zapewnia  równomierne i proste podawanie drutu w uchwycie spawalniczym, bez tzw. błądzenia łuku. Stabilość spawania to wysoka jakość spoiny, wyższa wydajność produkcyjna i komfort pracy na stanowisku spawalniczym.

PROSTY DRUT TO EFEKTYWNE SPAWANIE
I OSZCZĘDNE ZUŻYCIE KOŃCÓWKI PRĄDOWEJ.

Drut TYSWELD jest produkowany z najlepszych europejskich stali, najczęściej niemieckich, a fabryka jest zlokalizowana w Polsce. Dlatego możemy zagwarantować stabilne, ciągłe dostawy, w bezpiecznych dla produkcji, ale optymalnych ilościach – bez konieczności budowania kosztownych stocków na produkcji. TYSWELD jest pod ręką, nie musisz czekać na niepewne dostawy z rynku azjatyckiego.

ZAWSZE DOSTĘPNY W OPTYMALNYCH ILOŚCIACH,
NIE WYMAGA GENEROWANIA KOSZTOWNYCH ZAPASÓW