Polityka prywatności

Niniejsza polityka określa warunki dotyczące użytkowania strony internetowej https://www.tysweld.com/pl/ (dalej „Stroną”) i odnosi się do wszystkich jego użytkowników. Korzystanie z zasobów Strony oznacza akceptację poniższych warunków.

Prawa do Strony przysługują: Tomaszowi Anioł, prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą TIS Tomasz Anioł, z siedzibą w Pilźnie (39-220), przy ul. Błonia 5, posiadającą numery NIP 8721543901, REGON 850477600, (zwanemu dalej „Administratorem”).

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych w osobie Justyna Gmiterek, z którą można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych poprzez
e-mail: justyna.gmiterek@tysweld.com lub pod numerem telefonu: +48 789021693.

Informacje zamieszczone na Stronie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie prawa do Strony lub jego zawartości są zastrzeżone.  

W pełni respektując prawo do prywatności i ochrony danych osobowych osób odwiedzających Stronę informujemy, iż w przypadku przekazania nam Państwa danych osobowych, przetwarzamy je w sposób zgodny z wymogami prawa polskiego i prawa wspólnotowego w szczególności zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) - (dalej jako “RODO”).

Dane osobowe użytkowników Strony o ile takie zostaną przekazane podczas korzystania z Serwisu,
są przetwarzane za zgodą użytkowników oraz wyłącznie w celu, w jakim zostały zebrane.
Dane te są odpowiednio zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Ponadto, mając na celu zapewnienie realizacji Państwa praw wynikających z przepisów RODO, niniejszym pragniemy przekazać informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych, określone w art. 13 lub 14 RODO.

Dane osobowe użytkowników Strony wykorzystane zostaną w celu obsługi zapytania przesłanego przez formularz, w tym udzielenia odpowiedzi za pośrednictwem wiadomości e-mail. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO. W zależności od treści przesłanego zapytania dane osobowe użytkowników Strony będą przetwarzane
w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, zawarcia i wykonania umowy/ kontraktu lub w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie, które świadomie zostało skierowane, na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

Państwa dane osobowe mogą być także przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
w tym przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości- tj. wystawienia FV oraz w celach księgowych. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych będzie wówczas
art. 6 ust.1 lit. c) RODO.

Realizacja prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych może skutkować brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi przez Administratora na zadane pytanie, przyjęcia zamówienia, zawarcia i wykonania umowy/kontraktu lub też wystawienia FV.

Dane osobowe użytkowników Strony będą przetwarzane przez dwa lata liczone od daty zakończenia wymiany korespondencji w przedmiocie zapytania, chyba że Administrator w oparciu o inne podstawy prawne będzie miał obowiązek przetwarzać dane przez dłuższy okres. W pozostałym zakresie Państwa dane osobowe będą̨ przechowywane tak długo, jak jest to konieczne w celach, w których zostały zebrane, np. dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do zrealizowania zamówienia, wykonania umowy/kontraktu, a także przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń́
w związku z ich realizacją.

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zapytanie, przyjęcia zamówienia, wykonania umowy/ kontraktu lub też wystawienia FV.

Każdy użytkownik Strony, jeżeli dojdzie do przekazania danych ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez: Tomasza Anioł, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą TIS Tomasz Anioł, z siedzibą w Pilźnie (39-220) oraz do dokonania ich zmiany, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania jak również prawo do ich przeniesienia. Każdy użytkownik ma również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

 

Polityka cookies

 1. Podczas korzystania przez użytkownika ze Strony automatycznie zbierane są dane dotyczące użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka), system Google Analytics oraz mogą być zapisywane w logach serwera.
 2. Pliki cookies, o których mowa w pkt. 1, to pliki tekstowe niewielkich rozmiarów wysyłane do komputera lub innego końcowego urządzenia użytkownika podczas przeglądania Strony Internetowej. Pliki cookies zapamiętują preferencje użytkownika co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz śledzenie preferencji użytkownika. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron www.
 3. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Usługodawcę użytkownik wyraża zapoznając się podczas pierwszej wizyty na Stronie Internetowej z komunikatem o wykorzystywaniu plików cookies, zamykając tenże komunikat i nie zmieniając domyślnych ustawień swojej przeglądarki stron www. Użytkownik w dowolnym momencie może zmieniać sposób korzystania z plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu użytkownika.
 4. Usługodawca korzysta z rodzajów cookies wymienionych poniżej:
 5. Pliki niezbędne – pliki mające kluczowe znaczenie, umożliwiające użytkownikom poruszanie się po Stronie Internetowej i korzystanie z jej funkcji, takich jak dostęp do bezpiecznych obszarów na Stronie Internetowej.
 6. Pliki wydajnościowe – zbierają informacje o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony Internetowej, które części Strony Internetowej odwiedzają najczęściej.
 7. Pliki funkcjonalne – rejestrujące wybory dokonywane przez użytkowników (takich jak nazwa użytkownika, język lub region, w którym użytkownicy przebywają).
 8. Google Analytics, o którym mowa w pkt. 1, to system analityki internetowej dający wgląd w ruch Strony Internetowej stosowany w celu prowadzenia działań marketingowych.
 9. Media społecznościowe stron trzecich (np. Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+) mogą rejestrować informacje na temat użytkownika, na przykład wówczas, gdy kliknie na przycisk „Dodaj” lub „Lubię to” w odniesieniu do danego portalu społecznościowego podczas pobytu na Stronie Internetowej. Usługodawca nie kontroluje stron podmiotów trzecich ani ich działań. Informacje na temat witryn mediów społecznościowych są dostępne na wyżej wspomnianych stronach.

Wykorzystanie danych

 1. Dane podane przez użytkownika lub zbierane automatycznie Usługodawca wykorzystuje w celu:
 2. prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa i niezawodności Strony Internetowej,
 3. monitorowania stanu sesji,
 4. dostosowania wyświetlanych informacji do preferencji użytkownika,
 5. analiz, statystyk, badań i audytu wyświetleń Strony Internetowej.

Dane administratora danych osobowych

 1. Wszelkie dodatkowe pytania oraz informacje związane z niniejszą Polityką prywatności prosimy kierować pisemnie do Administratora danych osobowych tj.: Tomasza Anioł, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą TIS Tomasz Anioł, z siedzibą w Pilźnie (39-220), przy ul. Błonia 5, posiadającą numery NIP 8721543901, REGON 850477600, lub też bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: justyna.gmiterek@tysweld.com lub pod numerem telefonu: +48 789 021 693.