Tysweld.pl

We wszystkich działaniach staramy się być odpowiedzialnym partnerem dla naszych Klientów, Pracowników i lokalnej społeczności. Już na etapie planowania uruchomienia produkcji drutów spawalniczych, świadomi ponoszenia współodpowiedzialności za planetę wyznaczyliśmy główne cele, które pozwoliły w maksymalny sposób ograniczyć negatywny wpływ na środowisko. Z dumą możemy szczycić się maksymalnie ograniczoną ilością wytwarzanych zanieczyszczeń i odpadów, dzięki:

- innowacyjnym rozwiązaniom technologicznym,

- bardziej wydajnym procesom produkcyjnym,

- nieustannemu rozwojowi i ciągłemu doskonaleniu Systemu Zarządzania,

- współpracą z ekspertami,

- budowaniu świadomości i poczucia odpowiedzialności za przyszłe pokolenia wśród Pracowników.

Jako uzupełnienie tradycyjnego procesu łamania i szczotkowania drutu przed ciągnieniem wstępnym stosujemy mycie drutu strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem. Ten proces, w odróżnieniu od energochłonnej i, co ważniejsze, szkodliwej dla środowiska metody trawienia i nakładania warstwy posmarnej, zapewnia nie tylko doskonałą czystość stali, ale i redukuje zapylenie. Metoda doczyszczania drutu wodą pod ciśnieniem to innowacyjne rozwiązanie wychodzące naprzeciw idei zrównoważonego rozwoju, czyli ochrony środowiska w trzech obszarach – natury, zasobów technicznych i najważniejszych - zasobów ludzkich.

Redukcja zapylenia prawie do zera oznacza czyste środowisko produkcji, czyste najbliższe otoczenie zakładu i bezpieczeństwo zdrowotne pracowników. Wszystko to znakomicie wpisuje się w politykę ESG, jako kierunek działania w nowoczesnej produkcji. TYSWELD rozwija się, redukując jednocześnie koszty swej aktywności dla środowiska. Tylko działając razem jesteśmy w stanie efektownie gospodarować zasobami wspierając pionierskość oraz wybierając odpowiedzialnych i świadomych odbiorców.

Tysweld.pl
redukcja zapylenia
w procesie produkcji
do poziomu 99,9% 
Tysweld.pl
minimalne opakowania
podlegające recyklingowi
Tysweld.pl
ograniczenie
szkodliwych procesów
doczyszczania drutu

Nie znaleziono galerii.